20 juli, 2010

Bokslut

För att kunna göra ett riktigt bokslut bör man arbeta aktivt under hela räkenskapsperioden och hela tiden vara medveten om att varje händelse påverkar det slutliga resultatet.

Visst går det att samla ihop sina kvitton när dagen är kommen och göra en sammanställning av vad som hänt, få en tabell som visar status, svart eller rött. Ett bättre sätt är att varje dag redovisa sina transaktioner, notera vilka konton som ska belastas och regelbundet läsa av ställningen. Det ger en bild av verkligheten och visar samtidigt åt vilket håll det rör sig, uppåt eller neråt. Genom att vara medveten och göra de vardagliga händelserna till kunskap ges möjligheten att agera när det behövs en förändring.

Håll koll på balansen! I balansräkningen kan framtiden spås. Med väl dokumenterade balansposter glöms inga fordringar bort, inga skulder förblir oreglerade med dyra efterräkningar som följd.

En del av bokslutet innebär att läsa av resultatet av vad som har hänt under en period. Det kan visa vinst eller förlust. Oavsett om det varit en bra eller dålig period är den stora vinsten med bokslutsdagen att den visar aktuell ställning, med möjlighet att dra slutsatser utifrån välgrundad information. Ett bra bokslut är ett avstamp inför framtiden, ett balanserat trampolinhopp där både längd och riktning kan kontrolleras. Utan bokslut traskar vardagen bara vidare.

4 kommentarer: