31 mars, 2012

Att strejka

Otacksamheten följer som en skugga varje dag.
Osäkerheten växer huruvida insatsen har någon betydelse
men så kommer någon fram, stor och stark och kunnig
övertygande också
Osäkerheten förbyts till stridsvilja och kamplust
Otacksamheten ska omgående överlämnas till motparten

29 mars, 2012

Att städsla någon

Att städsla någon, låter som att göra någon illa men betyder faktiskt anställa eller anlita någon. Jag skulle alltså kunna säga att jag nyligen har blivit städslad om någon frågar vad som hänt på sistone. Kan inte låta bli att le när jag ser framför mig, det förvånade ansiktsuttrycket som frågeställaren förmodligen skulle uppvisa då. Kanske är första tanken att polisen har tagit mig och jag ska tillbringa en månad på öppen anstalt. Det skulle vi kunna skratta åt. Eller går tankarna mot att jag kanske fått någon kraftfull behandling mot en ovanlig sjukdom. Inte så roligt. Värre vore det om det skulle väcka associationer till någon ful och brutal sexlek. Det skulle inte bara vara  tråkigt utan också pinsamt.

Ett omodernt ord kommer inte igen i språket som gamla namn vilka gärna återkommer efter en generation eller två, om vi inte bestämmer oss för att ta dem i bruk igen. Men det gör vi nog inte för vi litar inte på betydelsen och då vågar vi inte använda orden.