13 februari, 2011

Att tolerera

På gränsen
till vansinne
när häpnaden över 
tilltag
fräckhet
framfart
får ditt spröda kärl
att närapå brista

På randen
av tålamod
skyl med ett täcke
långsamt
varsamt
tålmodigt
din känsla för rätt
som kanske är fel

På vägen
till insikt
lev vid sidan av
fiende
ovän
okänd
vila i stunden
för att undvika strid

12 februari, 2011

Enkelhet

Strama former
klara färger
lätt att hitta

Raka linjer
svaga svängar
lätt att följa

Klara besked
tydliga svar
lätt att förstå