19 juli, 2011

Ett brus

Det strömmar ord genom luften
I den första meningen tas avstampet
och du avslöjar vart du vill komma med din replik
Den andra meningen följer tråden
men sedan ramlar orden in från alla möjliga olika håll
Infallsvinklar, förklaringar, syftningar och avsikter
hindrar dig från att komma till saken
Orden strömmar genom luften
men når inte fram
Innan du har kommit halvvägs till din slutsats
har jag tappat orken att lyssna

18 juli, 2011

Att vägra

Hon väntar
på att du ska ta dig samman
och ordna upp din vardag

Hon menar
att du är en vuxen människa
med förnuft och förstånd

Hon hoppas
att du inte tror att hon
ska reda ut dina bekymmer

Hon hjälper
ju till om hon är tvungen
när hon ser att det är illa

Du ber inte om hjälp
Du begär ingen assistans
Du frågar aldrig om stöd
Du sitter bara där och väntar

Hon vägrar
att ta ansvar för ditt liv
och ditt välbefinnande

Du måste ge lite själv
Du borde visa lite respekt
Du kunde åtminstone säga ett tack

17 juli, 2011

Att avgöra

I bråkdelen av en sekund
varje evighetslång minut
bestämmer du
om du ska bestämma dig
eller ej

Det är ett ögonblicks verk
som kan ältas i det oändliga
fram till beslut
om du ska reagera nu
eller efter