07 mars, 2015

Oförglömlig

Oförglömlig var dagen
när kvällen 
delade himlen i fält
som över fälten
lyste i glödande blått och skärt

Oförglömlig var kvällen
efter dagen 
som dolt i ljus
månadens ljuspunkt
en måne som lyser i mörkret

3 kommentarer: