17 juli, 2014

Bota

Bota skrivkramp
gör man
genom att fatta pennan
och börja skriva
De första raderna
behöver inte vara bra
inte ens okej
De är bara murbräckor
för att rubba porten
som håller fantasin instängd
som stör sikten över yttrandets landskap
som avgränsar ditt språk från ditt medvetande

Bota skrivkramp
gör man
genom att släppa kraven
på ordens kvalitet
Den första meningen
är kanske riktigt dålig
inte värd ett uns
Dela upp den då i bitar
och ta varje ord
som en liten skrivpuff
som ett piller för din fantasi
som språngbräda till nästa stycke

2 kommentarer: