31 mars, 2012

Att strejka

Otacksamheten följer som en skugga varje dag.
Osäkerheten växer huruvida insatsen har någon betydelse
men så kommer någon fram, stor och stark och kunnig
övertygande också
Osäkerheten förbyts till stridsvilja och kamplust
Otacksamheten ska omgående överlämnas till motparten

2 kommentarer: